Understöd för främjande av fiskerihushållningen

NTM-centralen beviljar årligen understöd för projekt som främjar fiskeri och för fiskeriområdesverksamhet ur de medel som insamlats via fiskevårdsavgiften. Specialunderstöd beviljas för regionala utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utrednings- och upplysningsprojekt som främjar planering, verkställande, styrning och utveckling av hållbart nyttjande och vård av fiskevattnen samt fiskeövervakning och rådgivning om fiskeribranschen. Understöd kan sökas av samfund och företag med rättshandlingsförmåga. Understöd för fiskeriområdesverksamhet kan sökas av fiskeriområdena.

Mer information om hur man ansöker om understöd fås från NTM-centralen. Ansökningstiden är i årsskiftet. Läs mera:

Utbetalning av understöd

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) behandlar redovisningarna för fiskeriområdenas verksamhetsbidrag och utbetalningsansökningarna för prövningsbaserade projekt för att främja fiskerihushållningen:

Regional information

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Uppdaterad

Regionala länkar

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.