Tidtabell

Utredningsplaneringen och MKB-förfarandet har inletts samtidigt i januari 2019. MKB-programmet färdigställdes i början av maj 2019, varefter kontaktmyndigheten för projektet lade fram programmet för påseende. På basis av MKB-programmet och responsen om det ger kontaktmyndigheten sitt utlåtande om MKB-programmet i juli 2019.

Miljökonsekvensbeskrivningen färdigställs enligt måltidtabellen tidigt på våren 2020 och hela förfarandet avslutas, när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om beskrivningen senare på våren 2020.

Efter MKB-förfarandet fattar NTM-centralen i Södra Österbotten beslut om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering. Efter detta utarbetas enligt måltidtabellen fram till slutet av år 2020 en utredningsplan över det valda alternativet, i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar.

Uppdaterad