Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete (17.6.2019)

Finland har goda möjligheter att axla en central roll i den europeiska litiumjonbatteriindustrin. Smidigt myndighetsarbete och en fungerande författningsmiljö har en stor betydelse i att bygga upp en säker och ansvarsfull verksamhetsmiljö och i att främja konkurrenskraften.
 

Blomningarna av blågröna alger har ökat något i insjöarna, på havet är läget fortfarande lugnt (13.6.2019)

Blomningarna av blågröna alger i insjöarna i Södra Finland har ökat sedan föregående vecka. I Finlands öppna havsområden finns det inte mycket blågrönalger men vid kusten har man observerat enskilda förekomster.
 

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas (10.6.2019)

Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.