Kontaktuppgifter

Sanna Tikander, koordinator
Tel. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi

Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo

Mer om hela projektet (på engelska): sustainablebiogas.eu/

hankkeen logot