Navigeringsmeny
Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Tavoite: Turvata yritysten kasvua edistämällä kansainvälisten osaajien rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille

Kohderyhmät: Alueelle palveluja tarjoavat tahot kasvukeskuksissa

Toteuttaja: Valtakunnallista hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY-alueet: Kaikki ELY-alueet

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Logot

Toteutusaika: ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2021. Jos hanke saa tämän jälkeen jatkorahoitusta, toiminta jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen tausta ja tarkoitus

Kokka kohti Suomea -hankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua kasvukeskuksissa edistämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille. Hanke pyrkii osaltaan toteuttamaan hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan ja helpottamaan työperusteista maahanmuuttoa sekä jo maassa olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat yleistyneet Suomessa lähes kaikilla toimialoilla ja demografinen kehitys ennakoi työvoimapulan jatkuvan tulevaisuudessa taloudellisista suhdanteista huolimatta.

Hankkeessa tarkoitetaan kansainvälisellä osaajalla oman alansa ulkomaista ammattilaista ja kasvukeskuksella aluetta, jolla on todennettu työvoimapula ja ulkomaisen työvoiman tarve.

Alueelliset alahankkeet

Kokka kohti Suomea -hankkeen aikana luodaan 10-15 alueellisen alahankkeen kautta toimintakäytäntöjä, jotka edistävät kansainvälisten osaajien hyödyntämistä Suomen työmarkkinoilla ja auttavat ulkomaisia osaajia perheineen asettautumaan kullekin kasvukeskusalueelle. Samalla tuetaan työnantajia siten, että kansainvälisen työvoiman rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu. Tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen mallien vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä sekä monitoimijaisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Kullekin ELY-keskusalueelle voidaan lähtökohtaisesti rahoittaa yksi hanke, jossa mukana tulee olla alueen keskeisimmät toimijat. Hankkeita voidaan toteuttaa myös ylialueellisina.

Alueellisen hankkeen painopistealueita voivat olla esimerkiksi:

 • toiminta, joka tuo kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä yhteen huomioiden kasvukeskusten ja ympärysseutujen omat tarpeet
 • asettautumispalvelujen kehittäminen
 • työnantajien tukeminen, jotta ulkomaalaisten osaajien rekrytointikynnys madaltuu
 • kansainvälisten osaajien perheenjäsenten alueelle sijoittumisen edistäminen
 • kansainvälisen rekrytoinnin oheispalvelujen toteuttaminen
 • maassa jo olevien kansainvälisten osaajien (esim. ulkomaalaiset opiskelijat) kiinnittäminen Suomen työelämään

Ryhmäkuva Kokka-hankkeen henkilöistä
Yhteystiedot:

 • Heidi Popova,
  projektipäällikkö, puh. 0295 022 753
 • Jannika Saario, projektikoordinaattori, puh. 0295 023 080
 • Timo Selovuo,
  projektiasiantuntija, puh. 0295 022 044
 • Taina Suonpää,
  projektisuunnittelija, puh. 0295 022 751

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi