Navigeringsmeny

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi sv

Rätt till statsbidrag

Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband med behandlingen av statsunderstödsansökan.

Berättigade till statsbidrag är med bil körbara enskilda vägar:

  • ett väglag har grundats för vägen och
  • uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade

Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice

Rådgivning om statsunderstöd för enskilda vägar

  • 0295 020 603 mån-fre kl. 9-16 (lna/mta)
  • trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi
genvägar