Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Blågrönalgsläget är lugnt i sjöar och till havs

Blågrönalgsläget är lugnt i sjöar och till havs Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blågrönalgerna blandats med vattnet. Det varma och...

Kuinka monta sääskeä mahtuu Suomen suveen?

Kuinka monta sääskeä mahtuu Suomen suveen? Valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina Kainuun ELY-keskuksessa työskentelevä Reima Leinonen on niittänyt mainetta myös hyttystietäjänä. Verenimijöiden lähtiessä sankoin joukoin lentoon, kilahtaa usein juuri Leinosen puhelin. Hyttyskesän...

Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och situationen i insjöar är fortfarande...
Lisää uutisia
Riksomfattande nyheter
null Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

Stöd beviljas för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar livsmiljöernas tillstånd inom ramen för Helmi-programmet. Kartläggningar och planer, som stöder förvekligandet av de egentliga åtgärderna, kan inkluderas i projekten.

Ansökningsteman

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur
     

Läs mera:

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober, NTM-centralens meddelande 29.6.2022 (sttinfo.fi)

Lisää uutisia

Regional information