Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang vars mål är att tillsammans med internationella experter lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft, skapa nya...

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är...

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000...
Lisää uutisia
Riksomfattande nyheter
null Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa

Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa

Kuva: KIPSI-hanke

KIPSI-hanke mahdollistaa viljelijöille maksuttoman peltojen kipsikäsittelyn sekä kahden tunnin ilmaisen kipsineuvonnan. Peltojen kipsikäsittely on herättänyt suurta kiinnostusta. Sen takia varmistuakseen itselle sopivasta levitysajankohdasta kannattaa hakemus lähettää heti. Myös neuvontaa kannattaa hakea heti, vaikka sille ei vielä olisikaan tarvetta. Varsinaista neuvontakäyntiä varten tilalla pitää olla myönteinen neuvontapäätös.

Myönteisen kipsipäätöksen jälkeen viljelijä voi sopia hankkeen yhteistyöurakoitsijan kanssa itselle sopivan levitysajankohdan. Myös kevätlevitys on mahdollista. Myönteisestä päätöksestä on kaksi vuotta aikaa ajoittaa kipsinlevitys itselle sopivaan viljelykierron vaiheeseen.

Lue lisää

Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa (ELY-keskuksen tiedote 23.6.2022)

Lisää uutisia

Regional information