Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang vars mål är att tillsammans med internationella experter lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft, skapa nya...

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är...

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000...
Lisää uutisia
Riksomfattande nyheter
null I maj fanns det 235 400 arbetslösa arbetssökande

I maj fanns det 235 400 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 65 800 personer. I maj anmäldes 111 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 235 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 65 800 färre än ett år tidigare och 3 400 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 131 000 kunder hos kommunförsöken, vilket är 23 500 färre än i maj föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Under maj månad anmäldes 111 700 nya lediga jobb, det vill säga 30 800 fler än i maj förra året. Allt som allt fanns det i maj 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

Läs mer

I maj fanns det 235 400 arbetslösa arbetssökande (21.6.2022, tem.fi)

Lisää uutisia

Regional information