Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang vars mål är att tillsammans med internationella experter lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft, skapa nya...

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är...

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000...
Lisää uutisia
Riksomfattande nyheter
null Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

Det finns fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren. Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör i juli (siklöjenät är tillåtna fr.o.m. 21.6). Men nätfiske i juli utgör en fara för små kutar som trasslar in sig i näten lättare än större saimenvikare. Därför rekommenderas andra fångstmetoder än nätfiske i juli. Här ser du bestämmelserna som gäller för fiskebegränsningsområdet i Saimen:

  • Inget nätfiske alls under tiden 15.4–30.6.  Ett undantag är dock siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter som får användas från och med den 21 juni.
  • Att använda grimnät och nät i extra stark trådgrovlek är förbjudet året om. 
  • Nätets eller nätradens bägge ändar ska alltid förankras på bottnen.
  • Öppningen till en katsa eller en mjärde får inte vara bredare än 15 cm, inte ens om den är uttöjd. 
  • Det är alltid förbjudet att använda långrev, likaså andra krokredskap med fisk eller fiskbitar som lockbete.

Läs mera:

Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli (Jord- och skogbruksministeriets meddelande 27 6.2022)

Lisää uutisia

Regional information