Navigeringsmeny
Valtakunnalliset uutiset

Riksomfattande nyheter

NYHETER

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst

Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationell rekrytering ordnas i Vasa i höst Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang vars mål är att tillsammans med internationella experter lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft, skapa nya...

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är...

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000...
Lisää uutisia
Riksomfattande nyheter
null Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

Den nationella finansieringsutlysningen öppnades idag 22.6.2022 för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag (RRF)

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ligger som grund för programmets finansiering och i programmet finansieras småföretags utvecklingsprojekt som främjar digitalisering och koldioxidsnålhet och som stärker tillväxt- och internationaliseringsfärdigheter hos småföretag.

Utlysningen är fortlöpande och öppen i hela Finland fram till 31.12.2022. Under ansökningsperioden utlyses totalt 4 460 000 euro. 

Finansiering söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst: Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

Utlysningen genomför Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Programmet för hållbar tillväxt i Finland


Läs mera: finansieringutlysning (pdf)
 

 

Lisää uutisia

Regional information