Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Österbotten får finansiering av arbets- och näringsministeriet för TE-pilotprojekten

Arbets- och näringsministeriets pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna som inleds våren 2021 är en del av Sanna Marins regerings program för arbetsförmåga. I programmet förbättras förutsättningarna för att få arbete, komma in i arbetslivet och samordningen av tjänster för partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning. Det finns sammanlagt åtta utvalda pilotområden,  av vilka NTM-centralen i Österbotten är en.

I pilotprojekten inom arbets- och näringstjänsterna byggs det upp servicehelheter där identifieringen av partiellt arbetsföra arbetssökandes servicebehov förbättras och tjänsterna för arbetssökande och arbetsgivare slås samman till en mer kompakt servicehelhet. I pilotprojekten söker man också lösningar för utbildningsmöjligheter och organisationssamarbete. Temana för pilotprojekten har identifierats tillsammans med samordnare för arbetsförmågan, arbets- och näringsbyråerna och sakkunniga i partnerskapsnätverket.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets webbplats