Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Irina Simola: Kiertotaloudessa katse on kestävästi eteenpäin (Pirkanmaa)

Vuoden viimeinen uutiskirjeemme on omistettu kiertotaloudelle, edellisestä vastaavasta onkin jo aikaa. Piti itsekin kaivaa kevään 2019 uutiskirjeen juttuni esiin ja makustella, vieläkö voisin kirjoittaa samalla tavoin. Ja kyllä: yhä edelleen uskon kiertotalouden potentiaaliin ja siihen, että poikkileikkaavuudessaan kiertotalous on erityisen läheistä sukua asia- ja asiakaslähtöisyydelle. Halu asettautua katsomaan asioita oman roolinsa ulkopuolelta osana isompaa kokonaisuutta, päättäväisyys suunnata ajatukset sinnikkäästi tulevaan sekä kyky hahmottaa oman toiminnan vaikuttamisen paikat. Jos jotain tulevaan ennakoisin, veikkaisin verkostojen vaikuttavuuden voimistumiseen entisestään, kunhan niiden tavoitteellisuus, tietopohja ja työkalut ovat kunnossa.

Kiertotalouteen siirtyminen on hyvässä vauhdissa. Kansallinen kiertotalousohjelma toimenpiteineen valmistui alkuvuodesta ja myös ELY-keskusten rooli kiertotalouden mahdollistajana on tunnistettu. Olemme syksyn aikana toteuttaneet Pirkanmaan kiertotalouspilotin, josta tässä uutiskirjeessä on oma juttunsa. Ekosysteemit ja digitaaliset alustat ovat niin ikään keskeisiä kiertotalouden fundamenttejä ja näissäkin teemoissa Pirkanmaalla on menossa hankkeita. Julkisen toimijan mahdollisuuksista edistää kiertotaloutta on poimintoja niin kunnan kuin ELY-keskuksen liikennevastuualueen osalta.

Yritysten arjessa kiertotalous on parhaimmillaan osa yrityksen strategiaa, liiketoimintaa ja ennakointikyvykkyyttä tulevaan. Fossiilisista irtautuminen ja maapallon kantokyvyn rajoissa vastuullisesti toimiminen näkyvät yrityksille yhä enemmän oli kyse sitten tulevan työvoiman ja kuluttajien odotuksista, oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä, kumppanuuksien rakentamisesta tai rahoituksen hakemisesta. Lainapista kertova juttu on samalla hyvä esimerkki yhdestä kiertotalouden liiketoimintamallista, jossa omistamisen sijaan vuokrataan digitaalista alustaa hyödyntäen tuotetta palveluna. Myös Yritysten kehittämispalveluiden osana on käynnistynyt ensimmäistä kertaa kiertotalouspainotteinen koulutus, josta saatuja kokemuksia pääsemme ammentamaan keväällä.

Irina Simola
erityisasiantuntija / ympäristö ja luonnonvarat
Pirkanmaan ELY-keskus


Kuva Tinnu Salonen

 

Lue myös:

Poimintoja kiertotaloutta edistävistä hankkeista Pirkanmaalla

Pirkanmaan kiertotalouspilotissa kehitettiin viranomaisyhteistyötä

Lainapin vuokraussovellus hioutui helmeksi avustuksen turvin