Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

människor i raden

Delegationerna för etniska relationers (ETNO) ställningstagande till förebyggande av utslagning och likabehandling (Österbottniska landskap, Norra Österbotten, Kajanaland)

Delegationerna för etniska relationer i Österbotten och i Norra Finland samlades 15.10.2021 i Karleby för att behandla den aktuella bilden var gäller ungdomar med många kulturer och invandrarbakgrund angående delaktighet, arbetsliv och utbildningsvägar.

Som resultat av dessa diskussioner uttalar Delegationerna för etniska relationer i Österbotten och i Norra Finland följande:

Att förebygga utslagning och att ingripa den
Jämställdhet i arbetslivet

Läs ställningstagandet här.