Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Maaseuturahaston tuella täsmätietoa yritysten kehittämiseen ja työnteon edistämiseen

Satakunnan ELY-keskus käynnisti teemoitetun hankehaun, jolla haetaan rahoitettavia ideoita kahteen eri teemaan. Teemoista täsmäasiantuntijuuden avulla edistetään yritysten kehittämistä ja investointeja. Toisen teeman tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja työvoiman saannin ja monipaikkaisen työnteon edistämiseksi. Haku päättyy tammikuun lopussa 2022.

- Teemat ovat valikoituneet kuluvalla ohjelmakaudella toteutuneiden hankkeiden ja alueen elinkeinoelämältä saatujen signaalien perusteella. Tavoitteena on rahoittaa uusia alueen yrityksiä hyödyttäviä ja Satakunnan maaseutua kehittäviä ideoita, kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa kertoo.

Teemoitetut hankkeet rahoitetaan kertakorvauksena. Hankkeiden koko on 10 000 – 40 000 € ja tuen määrä 100 %.

- Toivomme kevennetyn hakumenettelyn ja 100% tuen innostavan ja rohkaisevan kokeilemaan uusia ideoita, Pihlajamaa kannustaa.
 

Asiantuntijuutta yrityksille
​​​​

Ensimmäisen teeman taustalla on alueen mikro- ja pienyrityksiltä saatu viesti siitä, että tarve ja tahtotila kehittämiseen löytyy, mutta erilaisia vaihtoehtoja ei kenties tunneta tai tiedetä. Yritykset kaipaavat puolueetonta asiantuntijuutta löytääkseen juuri heille sopivat vaihtoehdot, jotka tukevat yritystoiminnan kehittämistä.

Täsmäasiantuntijuudella edistetään esimerkiksi investointeja, uusia toimintatapoja ja konkreettisen tiedon jalkauttamista yrityksiin. Tavoitteena on lisätä tehokkaasti osaamista ja sitä kautta edistää alueen elinkeinoelämää ja yritysten kannattavuutta.

- Teemoja, joihin asiantuntijuutta voi hakea, ovat esimerkiksi kiertotalous, paras käytettävissä oleva teknologia (BAT), digitaalinen kehitys, automaatio ja robotiikka, Pihlajamaa luettelee.

Haku painottuu ydinmaaseudulla/harvaanasutulla maaseudulla, mutta toteutus voi olla koko maaseuturahaston alueella Satakunnassa.
 

Työnteon mahdollisuudet
 

Satakunnan maaseutu tarvitsee osaavaa työvoimaa ja tähän haetaan nyt uusia ideoita ja toimintatapoja. Teemahaun tavoitteena on lisätä työvoiman pito -ja vetovoimaa Satakunnassa, edistää työvoiman saantia sekä työperäistä muuttoa maakuntaan.

-  On paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat työvoiman saatavuuteen ja viihtymiseen alueella. Satakunnassakin riittää varmasti vielä kehitettävää esimerkiksi monipaikkaisen työnteon mahdollisuuksien parantamisessa, Pihlajamaa toteaa.

Lisätietoa :

kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa
Satakunnan ELY-keskus
puh: 0295 022 012
salme.pihlajamaa@ely-keskus.fi