Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu

Den tilläggsfinansiering som Finland fått inom ramen för EU:s återhämtningsmedel har sporrat företagen på landsbygden att investera i nya biogasanläggningar. Ansökan om återhämtningsmedel startade i oktober, och ungefär en tredjedel av den 26 miljoner euro stora potten har redan sökts. Av de ansökta medlen utgör cirka 7 miljoner euro stöd för biogasanläggningar, medan en knapp miljon euro gäller andra investeringar som främjar ibruktagandet av förnybar energi eller den allra modernaste tekniken.

Ansökningstiden är i gång, och den fortsätter så länge som medel återstår men högst till utgången av år 2022. Stöd kan sökas av mikro- och småföretag på landsbygden.

Stödet riktas till förnybar energi och ny teknik

EU:s återhämtningsmedel främjar omställningen till miljövänlig teknik. Förutom biogasanläggningar stöds andra investeringar där förnybar energi eller sådan teknik som effektiviserar företagets produktion tas i bruk. Det är fråga om till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar samt nya anordningar och programvaror som förbättrar energi- eller materialeffektiviteten.

Med återhämtningsmedlen finansieras dessutom planering av ägarbyten i företag på kärnlandsbygden och den glest bebyggda landsbygden. Motsvarande stöd har inte kunnat sökas tidigare. Stödet gör det möjligt för köparen att skaffa sådan sakkunnighjälp som behövs i samband med ägarbytet.

Företagsstöd för landsbygden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä.

Läs mer