Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Jätehuollon tuottajavastuu laajeni kansainväliseen etäkauppaan – "Hyvä uutinen suomalaisille valmistajille ja maahantuojille" (Pirkanmaa)

Euroopassa luodaan parhaillaan yhtenäisempiä käytäntöjä kiertotalouden edistämiseksi. Yksi konkreettinen askel on valmistajia, maahantuojia ja pakkaajia koskevan tuottajavastuun laajeneminen kansainväliseen etäkauppaan koko EU-alueella. Jätehuollon kustannusten jakaminen ulkomaisten verkkokauppojen kanssa on hyvä uutinen suomalaisille yrityksille, jotka ovat tähän mennessä kustantaneet jätehuollon omasta pussistaan.

Tiettyjen tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla ja pakkaajilla on ollut jo parin vuosikymmenen ajan velvollisuus järjestää tuotteidensa jätehuolto, kun ne poistetaan käytöstä. Tämä jätehuollon tuottajavastuu koskee Suomessa näitä tuotteita:

  • akut ja paristot
  • autot
  • pakkaukset (ml. kartonki, metalli, muovi, lasi, paperi, puu)
  • paperi ja paperituotteet
  • renkaat
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Heinäkuussa 2021 voimaan tulleen jätelain uudistuksen myötä tuottajavastuu laajeni koskemaan myös etämyyjiä, jotka toimittavat edellä mainittuja tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjälle toiseen maahan. Sama muutos on edessä kaikissa EU-maissa, sillä uudistus perustuu EU:n jätedirektiiviin. EU-maiden omien etämyyjien lisäksi tuottajavastuun hoitamista edellytetään EU:n ulkopuolisia toimijoita, jotka myyvät tuottajavastuun alaisia tuotteita EU-maihin, kuten Suomeen.

– Kansainvälinen verkkokauppa kasvaa jatkuvasti. Siksi suomalaisille valmistajille ja maahantuojille on hyvä uutinen, että ulkomaiset etämyyjät ovat jatkossa velvollisia osallistumaan Suomen markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin. Toisaalta myös suomalaiset etäkaupat ovat tuottajavastuussa vastaavasti ulkomailla, kertoo johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi tuottajavastuun toteutumista koko maassa.

Tuhansia tonneja pelkästään pakkausjätettä

Kansainvälisestä etäkaupasta syntyvä jätevuori on vuosi vuodelta korkeampi. Kaupan liitto on arvioinut, että suomalaiset ostivat ulkomailta vuonna 2020 etäkaupalla tuotteita kaikkiaan 1,8 miljardilla eurolla. Useimmin suomalaiset ostavat etäkaupalla vaatteita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Tuottajavastuu koskee näistä jälkimmäistä.

Kaikkien etäkauppaostosten mukana tulee pakkauksia. Ympäristöministeriö on arvioinut, että Suomeen tuli etäkaupan myötä noin 5 500 tonnia pakkausjätettä jo vuonna 2012. Tämän jälkeen määrä on vain kasvanut. Etäkaupan tuottajavastuu ilahduttaakin erityisen paljon suomalaisia pakkaajia, sillä jokainen ulkomailta tuleva tuote on pakattu.

– Tuottajavastuun kustannukset ovat kasvamassa isosti ainakin pakkausten osalta, ja siksi on reilua, että kaikki tuottajavastuun alaisia tuotteita ja pakkauksia markkinoille saattavat yritykset ovat mukana jakamassa kustannustaakkaa. Etäkaupan mukaan saaminen on hyvä asia kilpailunäkökulmasta, toteaa tuottajayhteisö Suomen Kuitukierrätys Oy:n kehityspäällikkö Eija Jokela.

EU-maat tekevät valvonnassa yhteistyötä

Jätedirektiivi edellyttää kaikkia EU:n jäsenmaita valvomaan etäkaupan tuottajavastuuta viimeistään vuonna 2023. Suomessa etämyyjän tuottajavastuu tuli voimaan 18.7.2021, ja sen valvontaa ollaan käynnistämässä lähiaikoina.

– Rajat ylittävä valvonta ei ole aivan yksinkertaista, ja uusien toimintamallien ja kansainvälisten viranomaisverkostojen luominen vie aikaa, Virtanen uumoilee.

Haasteena on, että eri EU-maat aloittavat valvonnan eri aikaan, ja mahdollisesti erilaisin määritelmin ja tulkinnoin. Suomessa etäkaupan tuottajavastuuvalvojana aloittaa joulukuussa ylitarkastaja Tiina Vermaete.

– Edessä on tärkeä ja haastava tehtävä, kun sovitamme valvontaa yhteen muiden EU-maiden kanssa. Palapelin palojen yhteen sovittaminen ottaa aikansa ja toivonkin tuottajayhteisöiltä ja tuottajilta kärsivällisyyttä, kunnes asiat saadaan rullaamaan. Odotan innolla yhteistyötä sekä EU-kollegoiden että kotimaisten toimijoiden kanssa. Minuun voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä asiaan liittyvissä kysymyksissä tai kommenteissa, Vermaete kehottaa.

Tuottajayhteisö tai valtuutettu edustaja hoitaa homman

Ulkomaiset etämyyjät voivat hoitaa tuottajavastuun Suomessa liittymällä tuottajayhteisöön tai nimeämällä valtuutetun edustajan, joka hoitaa velvoitteet yrityksen puolesta. EU-jäsenvaltioihin sijoittuneet sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjät nimeävät Suomeen valtuutetun edustajan, kuten tähänkin saakka.

Suomeen sijoittuneen etämyyjän on sen sijaan hoidettava tuottajavastuu jokaisessa kohdevaltiossa kunkin maan lainsäädännön mukaisesti. Pirkanmaan ELY-keskus tekee muiden EU-maiden viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta etämyyjät saisivat oikeaa tietoa ja ohjeita tuottajavastuun hoitamiseksi eri EU-maissa.

– Etämyyjän kannattaa seurata verkkosivujamme, mutta myös itse on hyvä olla aktiivinen ja hakea tietoa suoraan kohdemaiden viranomaisilta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjien on myös hyvä tietää, että toiseen EU-jäsenvaltioon nimetään edelleen kyseiseen valtioon sijoittunut valtuutettu edustaja, kuten ennenkin.

Lue lisää

ely-keskus.fi/tuottajavastuu