Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimintaan

ELY-keskusten sidosryhmätutkimuksen tulokset vuodelta 2021 on julkaistu. Sidosryhmät kokevat Pohjois-Savon ELY-keskuksen erityisesti asiantuntevana ja osaavana, helposti lähestyttävänä sekä yhteistyötaitoisena kumppanina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen sidosryhmät arvioivat olevansa tyytyväisiä toimintaan; asteikolla 1–5 kokonaistyytyväisyysarvosanaksi tuli 4,02. Luku on lähes samalla tasolla vuoden 2019 tutkimuksen kanssa (Pohjois-Savo 4,08). Tulosten säilyessä samalla korkealla tasolla voidaankin pitää hyvänä onnistumisena huomioiden lähes kahden viime vuoden poikkeuksellinen Covid19 -ajanjakso. 

ELY-keskusten väliset kokonaistyytyväisyysarvosanat vaihtelivat 3,85–4,25 välillä. Erot ovat ELY-keskusten välillä pienentyneet aikaisempaa nähden. Onnistumisina nousi vahvasti esille sujuva ja mutkaton yhteistyö sekä asiantuntijatasolla tehtävä erinomainen yhteistyö. 

Kehittämiskohteiksi valtakunnallisesti nähtiin vielä vahvempi alueellisen kehittäjäroolin edistäminen. ELY-keskusten toivottiin ottavan entistä vahvempaa roolia alueellisessa ratkaisukeskeisyyteen perustuvassa vaikuttamisessa. Huolta vastaajat kantoivat ELY-keskusten riittävän ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä. 

Taustatietoa sidosryhmäkyselystä

Joka toinen vuosi toteutettava valtakunnallinen ELY-keskusten sidosryhmätutkimus toteutettiin nyt kuudennen kerran. Kyselyyn osallistui 1 792 vastaajaa. Vastaajat koostuvat ELY-keskusten ohjaavista ministeriöistä ja virastoista sekä viranomaiskumppaneista, palveluntuottajista sekä muista kumppaneista. Sidosryhmätutkimuksessa 121 vastaajaa arvioi Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimintaa.

Pohjois-Savon ELY-keskus kiittää lämpimästi kaikkia vastaajia. 

Lisätiedot valtakunnallisesta uutisesta:

Sidosryhmätutkimus 2021: Yhteistyötä ELY-keskusten kanssa arvostetaan (ely-keskus.fi)