Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Kuva, bild av Nina Kopola

Business Finlands generaldirektör Nina Kopola besöker de österbottniska landskapen

Business Finlands generaldirektör Nina Kopola besöker Vasa, Karleby och Seinäjoki 8.-10. november. Syftet med besöket är att presentera de tre landskapens styrkor och företagsverksamhet samt det starka exportvinstområdet. Business Finlands generaldirektör besöker särskilt batteriindustriprojektet i Österbottens Gigavasa och får i Mellersta Österbotten bekanta sig med batteriindustrin, områdets stora investeringsprojekt och forskning. Kopola besöker bl.a. Wärtsilä Smart Technology Hub, bekantar sig med tekniken på nya fartyget Aurora Botnia samt Kokkola Industrial Park.


- Jag anser att det är viktigt att regelbundet få träffa lokala företag och intressenter. Att lära känna regionens utmaningar och möjligheter ökar förståelsen och vidgar synen på regionens resurser, kommenterar Kopola.


I Södra Österbotten kommer generaldirektör Kopola få en bred överblick över regionens nuvarande, diversifierade näringsverksamhet, olika branscher och tjänster. Under besöket kommer även olika intressenter, aktörer inom forsknings- och innovationsmiljön samt företag att mötas. Syftet är att diskutera Södra Österbottens framtidsutsikter och att presentera utvecklingsplaner relaterade till Seinäjoki stads innovationsekosystemavtal. Kopola kommer att besöka nystartade företag samt Foodwests nya fabrik.


Under besöket kommer generaldirektör Kopola även få bekanta sig med Team Finlands verksamhet. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering. Team Finlands arbete koordineras av NTM-centralerna på sina områden. Även näringslivs- och företagsledare från de österbottniska landskapen kommer att delta i det väntade besöket.


- I Österbotten och Mellersta Österbotten finns företag med vilja och förutsättningar för tillväxt, vars verksamhet Business Finlands stödinstrument kan främja på ett betydande sätt. Finlands återhämtningsplan för med sig en tillväxtboost på hundratals miljoner för grön övergång och digitalisering. Inom dessa näringsgrenar finns ett starkt kunnande i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det är fantastiskt att företagen får presentera sitt kunnande för generaldirektören för Business Finland, kommenterar Timo Saari, överdirektör vid NTM-centralen i Österbotten.


- Södra Österbotten är ett landskap med små och medelstora företag, där livsmedelsindustrin, teknikindustrin och den mekaniska träförädlingen är välkända, starka kompetensområden. Utöver dessa har vi även andra mycket intressanta och växande industrier. Business Finlands roll, tjänster, kunnande och nätverk spelar en viktig roll i utvecklingen och tillväxten inom alla dessa områden inom det regionala samarbetet. Genom generaldirektör Kopolas besök intensifieras det strategiska samarbetet med Business Finland och regionala aktörer i innovationsverksamheten vid företagsgränserna samt i utvecklandet av affärsverksamheten ytterligare, tillägger överdirektören Mika Soininen vid NTM-centralen i Södra Österbotten.


Medias förfrågningar:

Maria Arruda, Business Finland
​​​​​​​maria.arruda(at)businessfinland.fi
+358 400 933 913