Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Fiskar.

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2022 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2022 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 18.10. - 3.12.2021 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt. Elektronisk kvotansökningsblankett skickas åt innehavarna av nyttjanderätter per e-post. Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2022 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Läs mer:

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2022 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 18.10.2021, 18.10.2021 (sttinfo.fi)