Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Det finns kö i behandlingen av understöd för den som byter ut oljeuppvärmningen - NTM-centralen ökar personalresurserna

Det finns kö i behandlingen av understöd för den som byter ut oljeuppvärmningen på grund av det stora antalet ansökningar. Över 15 000 ansökningar om understöd har inkommit fram till slutet av juni, varav nästan 9 000 kom i september–december förra året. Vi behandlar för närvarande ansökningar som inkommit i december.

Från och med början av augusti ökar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland avsevärt personalresurserna för behandling av ansökningar om understöd. NTM-centralen i Birkaland behandlar hela landets ansökningar om understöd.

Det första anslaget på 28,52 miljoner euro som allokerats till understöd i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2020 har i praktiken redan bundits till cirka 7 000 beslut om understöd. Anslaget på 9,4 miljoner euro som allokerats för år 2021 kommer vi att kunna bevilja för understöd efter att statsrådet har godkänt förordningen om användningen av understödet (uppskattningsvis i juli–augusti).

Understödsanslagen som presenteras i Finlands program för hållbar tillväxt väntar på godkännande av EU-rådet under sensommaren 2021.

Nya ansökningar kan fortfarande skickas och de behandlas i ankomstordning.

Läs mer

Mer information

Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 324, vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi