Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Älykkäät maaseudut -työpajoissa täsmennettiin visioita mutta myös irroteltiin (Kaakkois-Suomi)
Maaseudun kehittämisen painopisteet -kuva.

​​​​​

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut järjestivät huhtikuun 13.-15. päivinä kolme kaikille avointa teematyöpajaa. Tilaisuuksia edelsi suljettu alustatyöskentely, johon oli kutsuttu edustajat sidosryhmäperiaatteella. Työpajoissa täsmennettiin aiemmassa valmistelussa esitettyjä näkökumia mutta visioitiin myös uutta. Työpajat olivat osa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseutusuunnitelman valmistelua.

Maa- ja metsätalous -aiheinen työpaja oli vuorossa ensimmäisenä. Vieraiden alustuksena kuultiin kaksi hanke-esittelyä: Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Esa Korkeamäki esitteli Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen ja Lappeenrannan kaupungin Raija Aura vastaavasti PISARA-hankkeen (Pien-Saimaa). Vaikka työpajan aiheena oli maa- ja metsätalous, vesistöillä on kummassakin erittäin keskeinen rooli. Hanke-esimerkkien kautta maaseuturahoituksen merkitys alueelle avautui konkreettisesti, kuten tarkoitus oli. Keskustelu Kaakkois-Suomen maaseudun tulevaisuudesta jatkui pienryhmissä, joissa pohdittiin muun muassa puurakentamisen vahvistamiskeinoja alueella.    

Toisena päivänä keskityttiin alueellisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Vieraiden alustuspuheenvuoron pitäjäksi oli kutsuttu maa- ja metsätalousministeriöstä johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, joka esitteli yritysrahoituksen alustavia suuntauksia uudella ohjelmakaudella. Aihe oli selvästi odotettu ja hyvänä pidetiin esimerkiksi sitä, että ELY-keskukselle ja LEADER-ryhmille on suunnitteilla eri rahoitusinstrumentteja. Pienryhmätyöskentelyssä pohdittiin muun muassa, onko syytä tehdä eroa maaseutuyrittäjien ja muiden yrittäjien välillä, ja mitä esteitä maaseudun yrittäjyydelle ylipäänsä on.

Kuvituskuva sanapilvestä; millä keinoin osallistetaan nuoret maaseudun kehittämiseen. ​​​​​​​

 

Eniten osallistujia kerännyt työpaja kokoontui elinvoimaiset maaseutualueet -teeman ympärille. Alustuksena nähtiin Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiöstä Hanna Ollikaisen esitys upeista luontokohteista, joita on kehitetty maaseuturahaston avulla monissa hankkeissa. Tutkimuksellista näkemystä aiheeseen toi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tuomas Kuhmosen esitys maailman muuttumisesta sekä lähemmin maaseutua muokkaavista trendeistä. Työpajoissa koettiin jopa jonkinmoista hurmosta kaakkoissuomalaisen maaseudun puolesta, kun mietittiin mistä yhteistyö syntyy ja kuinka parhaat hankkeet syntyvät oikeastaan silloin, kun idealistin ja inhorealistin ajatukset yhdistetään.

CAP27-valmistelu on alueen toimijoita osallistavan vaiheen osalta loppuseminaaria vaille valmis. Reilun aamupäivän mittainen tilaisuus järjestetään kaikille avoimena webinaarina 25.5. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta viestitetään heti ohjelman varmistuessa.

ELY-keskuksen alustukset sekä osa vieraiden esityksistä on saatavissa tapahtumasivuilta: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tapahtumakalenteri

Teksti: Marjukka Hermonen, asiantuntija​

​​​​​​