Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Häiriönhallintaurakka - Pirkanmaan pilotti alkoi (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Tampereen Kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa pilotin, jossa haetaan tehokkaampaa tapaa hallita pitkäkestoista, tien päällä alkanutta liikenteen häiriötä.

Useimmiten kyse on valtatiellä sattuneesta liikenneonnettomuudesta, joka hidastaa liikenteen normaalia sujuvuutta usean tunnin ajan. Häiriönhallintaurakoitsija avustaa poliisia ja pelastuslaitosta liikenteen ohjauksessa ja hallinnassa pitkäkestoisissa häiriötilanteissa.

Pilotilla haetaan joustavaa käytäntöä häiriötilanteiden liikenteellisten haittojen vähentämiseksi sekä liikenne- ja työturvallisuuden parantamiseksi onnettomuuspaikalla.

Ensimmäisen kerran häiriönhallintaurakoitsijaa käytettiin huhtikuun alussa valtatie 9:llä pääsiäisenä tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa sekä niitä seuranneissa raskaan kaluston nostotöissä.

Häiriönhallinnan urakoitsijana toimii Destia Oy.​ Pilotti kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Rekka-auto kaatunut tienvarteen metsän reunaan.​​​​​​​