Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Livsmedelsverket offentliggjorde uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2020

Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2020. Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades med sammanlagt ungefär två miljarder euro. 

Merparten av de två miljarderna bestod av jordbrukarstöd. Tack vare jordbrukarstöden tryggas den inhemska matproduktionen och skäliga livsmedelspriser för konsumenterna.

Fastän jordbrukarstöden står för största delen av den jordbruks- och landsbygdsfinansiering som betalades i fjol ingår i de två miljarderna också till exempel finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings- och utvecklingsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

Finansieringen för landsbygdsutveckling är ofta en viktig faktor som möjliggör eller försnabbar företagsinvesteringar. De effekter som finansieringen har begränsar sig inte till bara det företag som har fått finansiering, eftersom företag som är stadda i utveckling och deras leveranskedjor skapar arbetstillfällen och regionen på så sätt får skatteintäkter.

Läs mer: