Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Maahanmuuttajien kotoutumista kehitetään valtakunnallisesti ja alueellisesti (Kaakkois-Suomi)​​​​​


Maahanmuutajat istuvat ja kuuntelevat ohjaajaa.
Maahanmuuttajia omakielisessä infotilaisuudessa. Kuva: Titta Turunen.
 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt kotoutumisen selonteon laatimisen, joka on tulossa pian lausuntokierrokselle. Selonteon laadinnan pohjana on edellisen eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunto kotoutumisesta sekä pääministeri Marinin hallitusohjelma. Selonteko on merkittävä, sillä se tulee olemaan pohjana tulevalle laille kotoutumisen edistämisestä. Myös kaakkoissuomalaiset kotoutumistoimijat ovat olleet mukana tukemassa ministeriötä kotoutumisen selonteon laadinnassa mm. kaakkoisuomalaisessa kotoutumisen selonteon aluetilaisuudessa, jonka keskustelut toimitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta ministeriöön.

Kaakkois-Suomen alueellisen kumppanuusverkoston kokoaminen alkaa

TEM  kehittää myös kotouttamisen kumppanuusohjelmaa, jota laaditaan parhaillaan. Kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Tänä vuonna alkaa myös Kaakkois-Suomen alueellisen kumppanuusverkoston kokoaminen. Alueellisen kumppanuustyön kehittämiseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut vuodelle 2021 henkilöresurssia TEM:stä.

Suomen väkiluku kasvaa vain maahanmuuton kautta. Merkittävimmät Suomeen muuton syyt ovat työ, opiskelu ja perhe. Maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi  TEM on alkanut laatia työelämän monimuotoisuusohjelmaa, jonka avulla lisätään työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta. Myös Kaakkois-Suomen työelämän kansainvälistämiseksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut henkilöresurssia TEM:stä vuodelle 2021.

Kotoutumisen palveluja kehitetty myös Kaakkois-Suomessa

Kotoutumisen palveluja on kehitetty myös alueellisesti Kaakkois-Suomessa. TEM:n erityishankehaussa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi tukea saivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hakemus sekä Kotkan kaupungin hakemus, joka oli tehty yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Hankkeiden kautta perustetaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteet Imatralle, Lappeenrantaan, Kotkaan ja Kouvolaan. Pisteissä saa tukea ja ohjausta monikielisesti ja -kanavaisesti kaikki erilaiset maahanmuuttajaryhmät.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kotoutumistyö on ajan hermolla

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kehittänyt omaa kotoutumistyötään mm. hankkimalla uudenlaisia palveluita maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tueksi. ELY-keskuksen kotoutumiskoulutukseen on luotu uudenlaisia toteuttamismalleja asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa kotoutumiskoulutusta voi suorittaa myös tuetun kotoutumisen polulla, jolla asiakas saa lisätukea yhteistyössä palveluntuottajan, TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa, jotta asiakkaan suomen kielen opinnot ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan etenee. Lappeenrannassa voi suorittaa vuoden 2021 alusta myös kotoutumiskoulutusta korkeakoulutetuille tarkoitetulla nopean työllistymisen polulla, jolla pyritään tehostamaan työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Etelä-Karjalan pienemmissä kunnissa on yhdistetty kotoutumiskoulutukseen työhönvalmennusta, jonka avulla pyritään löytämään kokeilu- ja työllistymismahdollisuuksia myös pienemmiltä paikkakunnilta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pilotoi yhdessä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa omakielistä työhönvalmennusta, jolla tuetaan maahanmuuttajien heidän omalla äidinkielellään työllistymisessä ja työnantajia työsuhteen alkuvaiheessa. Pilotti toimi aluksi Kymenlaakson alueella, jossa palveluun osallistuneet ovat työllistyneet kymenlaaksolaisiin yrityksiin huolimatta koronan aiheuttamasta haasteellisesta työmarkkinatilanteesta. Hyvien kymenlaaksolaisten kokemusten perusteella pilottia laajennettiin vuoden 2021 alusta myös Etelä-Karjalaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on tällä hetkellä suunnitteilla, miten nuoria maahanmuuttajia voisi tukea ammatillisiin opintoihin pääsemisessä ja opinnoissa pärjäämisessä sekä miten maahanmuuttajayrittäjyyttä alueella voisi kehittää.

ETNOssa vankka kaakkois-suomalaisedustus 

Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) asetettiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta vuonna 2020. Etelä-Suomen ETNOssa toimii kaudella 2020-2024 Kaakkois-Suomesta Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan kaupunki sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Ensimmäistä kertaa mukana Etelä-Suomen ETNOn toiminnassa on myös kaakkoissuomalainen maahanmuuttojärjestö, Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry eli Monikulttuurisuuskeskus Saaga. Helmikuussa käynnistyy kaakkoissuomalainen suunnittelu, miten hyviä väestösuhteita alueellamme voidaan edistää.

Kun puhutaan kehittämistyöstä ja maahanmuutosta, ei sovi tietenkään unohtaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimaa Pakolaisten ohjaus -hanketta, jossa on tehty hienoa työtä pakolaistaustaisten työllistymis- ja koulutuspolkujen kehittämisestä valtakunnallisesti ja alueellisesti melkein kaikkien ELY-keskusten ja TE-toimistojen alueella. Hanke toimii vielä 31.3.2021 saakka.

Tässä muutamia välähdyksiä kotoutumisen, kotouttamisen ja maahanmuuton saralta Kaakkois-Suomesta ja valtakunnasta. Mielenkiintoista ja yhteistyöntäyteistä kotoutumisvuotta kaikille!

-Juha-Pekka Kallioniemi, johtava asiantuntija
​​​​​​​Kaakkois-Suomen ELY-keskus
​​​​​​​

Lisätietoa kotoutumisen selonteosta TEMin verkkosivuita: Valtioneuvoston selonteko kotouttamistoimien uudistamistarpeista

Lisätietoa kotoutumisen kumppanuusohjelmasta Kotouttaminen.fi-verkkosivulta: Kotouttamisen kumppanuusohjelma

Lisätietoa työelämän monimuotoisuusohjelmasta TEMin verkkosivuita: Työelämän monimuotoisuusohjelma    

Lisätietoa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluista TEMin verkkosivuilta: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut

Lisätietoa Pakolaisten ohjaus -hankkeesta ELY-keskuksen verkkosivulta: Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke