Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa

Koiravaljakko

Matkailutoimialojen yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosien 2015–2019 aikana. Neljän peräkkäisen kasvuvuoden jälkeen koronapandemia pysäytti matkailun keväällä 2020. Matkailun toipumisen arvioidaan kestävän muutaman vuoden, ja siinä valtteja ovat kestävyys ja turvallisuus.

Tiedot selviävät matkailun toimialaraportista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 10.2.2021. Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 yli 21 miljardia euroa.

Matkailualat muodostavat 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailu tukee alueiden kehittämistä erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella ja vahvistaa siten tasapainoista aluerakennetta.

Kriisistä voidaan toipua nopeasti

Vuoden 2020 keväällä koronapandemia ja sen leviämisen estämiseksi asetetut matkustusrajoitukset romahduttivat matkailun. Rajoitustoimilla on onnistuneesti vähennetty sairauden leviämistä, mutta samaan aikaan erityisesti matkailuala on kärsinyt tilanteesta taloudellisesti pahoin.

Arvioiden mukaan matkailukysyntä voi toipua koronapandemiasta jopa muutamassa vuodessa, mutta sen vaikutukset toimialalle voivat olla monella tapaa mittavia ja pitkäkestoisia. Matkailuyritysten taloudellisen tilanteen kohentuminen voi viedä pitkään, ja kasvuinvestointeja voidaan joutua lykkäämään. 

Suomen positiivinen maakuva turvallisena ja vakaana maana luo erinomaisen lähtökohdan matkailuelinkeinon kehittämiselle ja kasvulle pandemian jälkeen. Suomen tavoitteena on edelleen olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde.

Lue lisää

Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa – Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.2.2021 (tem.fi)