Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Stenar under vatten.

 

Gipsspridningen på åkrar i Skärgårdshavsområdet fick en bra start

Inom programmet för effektiverat vattenskydd spred man år 2020 gips som binder näringsutsläpp på sammanlagt nästan 9000 hektar åkrar i syfte att förbättra Skärgårdshavets tillstånd. Försöken med andra nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket framskred också. Finansiering för restaureringsprojekt ansöktes i rekordmängd.

Gipsspridningen genomfördes i samarbete med såväl jordbrukare inom Egentliga Finland som myndigheter, jordbruksrådgivare och aktörer som levererade och spred gipset. Detta nya samarbete gav värdefull information om genomförandet av gipsbehandlingar i stor skala och om jordbrukarnas erfarenheter.

Utöver att näringsbelastningen minskas ökar programmet förståelsen för hur näringsbelastningen från land förändrar Skärgårdshavets ekosystem. Forskningsprojektet MaaMeri, som samordnas av Finlands miljöcentral, inledde insamlingen av ny information i Skärgårdshavet tillsammans med dess projektpartner.

Läs mer: