Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa: Vad bör arbetslösa beakta vid årsskiftet?

I lagen om utkomstskydd för arbetslösa har gjorts vissa temporära ändringar på grund av coronaviruspandemin. Målet har varit att trygga försörjningen för både löntagare och företagare. En del av undantagsbestämmelserna är i kraft till utgången av mars 2021. Den utvidgade rätten för den som blivit permitterad till studier under permitteringstiden fortsätter till utgången av 2021

Permitterade personer har temporärt kunnat heltidsstudera utan att detta påverkat arbetslöshetsförmånen. Lagändringen fortsätter att gälla till den 31 december 2021. Ändringen gäller den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller därefter.

Företagare har haft möjlighet att få temporärt arbetsmarknadsstöd om huvudsysslan i företaget har upphört på grund av coronaviruspandemin. Bestämmelsen fortsätter att gälla till den 31 mars 2021.

Det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner höjdes temporärt från 300 euro till 500 euro i månaden och från 279 euro till 465 euro under en period om fyra kalenderveckor. Ändringen gäller till och med den 31 mars 2021.

Arbetslöshetsförmånen har på basis av ansökan temporärt kunnat betalas ut i förskott för högst sex månader utan beslut. Normalt är tiden två månader. Bestämmelsen fortsätter att gälla till den 31 mars 2021.

Arbetslösa arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa förblir oförändrad, när de handlar enligt de anvisningar de fått från arbets- och näringsbyrån och arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. Det lönar sig att kontakta arbets- och näringsbyrån via webbtjänsten Mina e-tjänster eller den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen om eventuella frågor.

Läs mera: