Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Asiakastyytyväisyyskysely: ELY-keskusten myöntämällä koronarahoituksella ollut vaikutusta yritysten selviytymiseen (Kaakkois-Suomi)

Kuvtuskuva missä mies kävelee portaita ylöspäin ja takana käsi ohjaa liikettä.

ELY-keskukset saivat koronavirusepidemiasta johtuvasta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille myönnettäväksi rahoitusta yhteensä 400 miljoonaa euroa. Touko-kesäkuun vaihteessa toteutetun kyselyn avulla haluttiin selvittää millaisia vaikutuksia jo päätöksen
saaneet yritykset arvioivat koronarahoituksella olleen yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen. Kysely lähetettiin yhteensä 4 480 yritykselle ja siihen vastasi 1 388 yritystä (31 %). Vastauksia saatiin kaikista maakunnista.

Kaakkois-Suomesta vastaajia oli yhteensä 75. Vastaajista 69 % oli saanut päätöksen tilanneanalyysille ja 31 % kehittämistoimenpiteisiin, myönteisen päätöksen oli saanut 92 %.

Tulosten mukaan vastaajat arvioivat koronarahoituksen vaikuttavuuden ja merkittävimmän hyödyn olevan erityisesti yrityksen liiketoiminnan uudistuminen ja vahvistuminen. Lisäksi rahoituksen avulla oli pystytty välttämään henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia sekä vältytty yritystoiminnan lopettamiselta.

Yrityksiltä selvitettiin lisäksi arviota ELY-keskuksen koronarahoitukseen liittyvästä kokonaispalvelusta (asteikolla 1-5). Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat sähköisen asioinnin sujuvuuteen (4,11). Eniten haasteita koettiin hakulomakkeen selkeydessä (3,55) sekä yleisesti rahoitukseen ja sen hakemiseen liittyvän tiedon löytymisessä (3,80). Rahoitushakemuksen käsittelynopeus sai arvosanan 3,65 ja palvelun asiantuntemus 3,85. Kokonaistyytyväisyys palveluun oli yhteensä 4,00.

ELY-keskusten poikkeusrahoitus oli haettavana 31.3.–8.6.2020, jonka aikana hakemuksia saapui yhteensä 33 132 kpl haetun summan ollessa 1 027 miljoonaa euroa. Tilanneanalyysin tekemiseen myönnettävä avustus oli 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteissä 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Rahoituksen piiriin kuuluivat yritykset, joissa työskenteli enintään viisi henkilöä ja sitä myönnettiin kaikkien toimialojen yrityksille lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksiä.

Lisätietoja: Johtaja, asiakkuuspäällikkö Satu Mäkelä, p. 0295 029 147