Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller uppsägningar

NTM-centralerna fick sammanlagt 400 miljoner euro för att finansiera företag som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar på grund av coronavirusepidemin. Med hjälp av en enkät som genomfördes i månadsskiftet maj–juni ville man utreda vilka konsekvenser de företag som redan fått beslutet bedömer att coronafinansieringen har för att utveckla företagets affärsverksamhet. 

Enligt resultaten bedömer respondenterna att coronafinansieringens genomslagskraft och den största nyttan är i synnerhet att företagets affärsverksamhet förnyas och stärks. Därtill hade man med hjälp av finansieringen kunnat undvika permitteringar och uppsägningar av personalen samt undvikit nedläggning av företagsverksamheten.

Läs mera: