Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Opas kaivannaisjätteiden ja -jätealueiden hallinnasta on julkaistu  

Kainuun ELY-keskus on yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa laatinut oppaan kaivannaisjätteiden ja -jätealueiden hallinnasta. Opas on julkaistu tänään. Juuri julkaistussa oppaassa kuvataan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja niiden soveltamista kaivannaisjätteiden, kaivannaisjätteiden jätealueiden sekä niiden hallinnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi.

Opas tarjoaa kaivostoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin työkaluja ja menetelmiä, joilla ensisijaisesti ehkäistään ympäristö- ja terveysvaikutusten muodostamista ja toissijaisesti pienennetään aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä. Opas toimii tukena kaivannaisjätteiden jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä niin toiminnanharjoittajille kuin valvonta- ja lupaviranomaisille. Oppaan keskeisenä tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua.

Opas perustuu kaivannaisjätteiden EU-komission julkaisemaan vertailuasiakirjaan "Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries". Oppaaseen on kerätty keskeinen tieto parhaista käyttökelpoisista tekniikoista sekä niiden soveltamisesta Suomessa huomioiden kansalliset ohjeistukset, oppaat sekä lainsäädännöt.

Kaivannaisjätteiden ja jätealueiden hallinnan opas on julkaistu ympäristöministeriön julkaisuissa: 

Vertailuasiakirja on saatavilla EU-komission julkaisuissa: