Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Päällystystyöt, sorateiden tasaus ja liittymäluvat

Teitä päällystetään, tasataan ja paikataan

Maanteitä päällystetään tänä vuonna 4300 kilometrin matkalta – yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. ELY-keskuksen sivuilta löytyy tietoa päällystyskohteista, ja parhaillaan tehtävät päällystystyöt ovat Liikennetilanne-palvelussa.

Teiden kunnossapidon tavoitteena on turvata jokapäiväinen liikkuminen ja kuljetukset maanteillämme. Hoidettavia maanteitä on noin 78 000 kilometrin edestä. Teiden hoidossa keskitytään ensisijaisesti vilkkaisiin pääteihin.

Päällystystöiden osalta maanteillä uusitaan päällysteitä ja paikataan niiden uria, reikiä ja halkeamia. Tien pinta kuluu ilmaston, raskaan liikenteen ja nastarenkaiden vuoksi. Päällystystöitä tehdään kesäaikana, toukokuusta lokakuuhun asti.

Kuiva kevät pölytti sorateitä

Syksyllä osa sorateistä jäi tasaamatta märkien kelien takia, ja näitä töitä tehdään nyt keväällä. Soratiessä on useita kerroksia, joista ylimpänä on 5–10 senttimetriä paksu kulutuskerros. Liikenne, pitkäkestoinen kuiva keli ja rankkasateet vaurioittavat kulutuskerrosta. Uuden soran tasaus täytyy tehdä monta kertaa, jotta sora sekoittuu olemassa olevaan kerrokseen.

Tasauksen lisäksi sorateitä pidetään kunnossa paikkaamalla, kuivattamalla, sitomalla pölyä, lisäämällä soraa sekä korjaamalla kelirikkovaurioita. Sorateitä priorisoidaan mm. liikenteen vilkkauden, tien merkittävyyden ja maankäytön perusteella.

Liittymäluvan haku sujuu sähköisesti

Kun yksityinen tie liitetään maantiehen, tarvitaan siihen lupa. Maanteiden osalta tarvitset liittymäluvan ELY-keskukselta seuraavissa tapauksissa:

  • uuden liittymän rakentaminen
  • liittymän siirtäminen
  • liittymän muuttaminen, esimerkiksi laajentaminen tai parantaminen
  • liittymän käyttötarkoituksen muuttaminen
  • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten

Liittymälupaa voit hakea kätevästi sähköisessä asioinnissa.

Jos haet liittymälupaa rakentamishankkeeseen, tarvitset lupahakemuksen liitteeksi lisäksi osoituksen kiinteistön rakennusoikeudesta. Naapurin kuulemislausunnon tarvitset, mikäli kiinteistö, jolle rakennetaan, rajoittuu maantiehen. Tällöin Väylävirasto lasketaan naapuriksi. 

Hakemuksen käsittely vie noin kahdeksan viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina käsittely voi kestää pidempään. Käsittelyä jouduttaa naapurin kuulemislausunnon hankkiminen ajoissa sekä sen selvittäminen, mihin kohtaan liittymälupaa haetaan.

Lue lisää: