Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut 15.6.2020.

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid eftersom belastningen på nätförbindelserna varit hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.

Alternativt kan ansökan görs också på pappersblankett 204 som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2020. Stödbeloppet är 19 euro per bisamhälle. 

Mer information:

Livsmedelsverkets pressmeddelande 13.5.2020, "Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu"

Vuokko Mähönen
0295 026 832
vuokko.mahonen(at)ely-keskus.fi