Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljade dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra odlingsskador i Norra Karelen

NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat tolv jordbrukare i Tohmajärvi dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra odlingsskador. Varje jordbrukare får skjuta 20–40 vitkindade gäss per år på sina åkrar. Sammanlagt får man med dispensen som beviljats skjuta 375 vitkindade gäss per år. Dispensen gäller under höstflyttningsperioden 2020–2021 för vitkindade gäss.

Hittills har man försökt förhindra skador orsakade av vitkindade gäss med metoder som inte skadar fåglarna. "När antalet vitkindade gäss ökar har effekten av avvisningsmetoderna försämrats avsevärt och man har inte kunnat förhindra skördeskador", berättar naturvårdsexpert Mika Pirinen vid NTM-centralen i Norra Karelen. "Syftet med att skjuta vitkindade gäss är att öka avskräckningseffekten och på så sätt också förbättra effektiviteten hos de avvisningsmetoder som inte skadar vitkindade gäss".

I fortsättningen bör de områden som drabbas mest av skördeskador orsakade av vitkindade gäss vara försedda med områden där vitkindade gäss kan äta i lugn och ro. På så sätt skulle skördeskadorna minskas effektivt och vitkindade gäss garanteras möjlighet att vila och äta under flyttfärden.

Läs mera: