Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna
- planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt 24 068 ansökningar med ett ansökt eurobelopp på 682,2 miljoner euro. Nästan lika många ansökningar har kommit in om både lägesanalys och utvecklingsunderstöd. Fortsättningsvis har flest ansökningar kommit in från detaljhandeln, inkvarterings- och kosthållsbranschen, transportbranschen samt affärslivets servicebranscher.

NTM-centralerna berättar att de är i god fart med att behandla ansökningar. På grund av det stora antalet är den genomsnittliga behandlingstiden för närvarande cirka 40 dagar. Man har betalat 70 % av understödet i samband med understödsbeslutet, om den sökande har ansökt om förskottsbetalning i ansökan.  Företagen kan ansöka om utbetalning av den obetalda andelen från och med 12.5. Närmare information om ansökan om utbetalning finns på NTM-centralernas webbplats.

Läs mera: