Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Sysselsättningsanslag för 2020 tilldelades NTM-centralerna

Statsrådet beslutade den 30 januari 2020 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning till NTM-centralerna och om anvisande av anslag för arbetslöshetsförmåner som reserverats för lönesubvention och startpeng till UF-centret. Sammanlagt 415,9 miljoner euro fördelades.

Dessutom har NTM-centralerna 21,5 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Av sysselsättningsanslaget lämnades dessutom 30,7 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) använder anslagen huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning, utvecklingstjänster för företagsverksamhet och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Läs mer: