Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 226 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 6 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 600.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 62 600, vilket är 7 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 86 200, dvs. 2 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 200 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 27 900. I januari–september avslutades i genomsnitt 67,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september 65 400 nya lediga jobb, dvs. 14 900 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 121 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 21 000 fler än för ett år sedan.

Läs mera:


 


Regional information