Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar för att arrangera evenemang eller verksamhet (Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten)

Delegationen för etniska relationer i Österbotten beviljar för första gången verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar för att arrangera evenemang eller verksamhet. Verksamhetsbidraget beviljas till föreningar som är verksamma i Österbotten, Mellersta Österbotten och/eller Södra Österbotten. Ansökningstiden för verksamhetsbidraget är 15.4-5.5.2019.

Sökandena kan vara registrerade sammanslutningar, såsom föreningar, också riksomfattande organisationers lokala sammanslutningar /avdelningar. Vi uppmuntrar speciellt små föreningar att ansöka om bidrag. Verksamheten måste fokuseras minst på ett av följande tre teman:

  • att främja invandrarnas delaktighet
  • att stärka invandrarkvinnornas jämställdhet
  • att stöda mångkulturella ungdomar

Som styrka anses, om målsättningen med verksamheten är att främja växelverkan mellan olika befolkningsgrupper. Evenemanget eller verksamheten bör ordnas tillsammans med en annan aktör. Den ifrågavarande samarbetsparten kan vara till exempel en kommun, en annan förening eller organisation, läroanstalt osv. Evenemanget eller verksamheten bör ordnas senast 1.12.2019. Verksamhetsbidrag beviljas högst 1000 € / förening.

> Utlysningsannons inkl. ansökningsblanketter, anvisningar (skrolla ner)


Regional information