Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Branschrapport: Ekonomiförvaltningen polariseras samtidigt som arbetsuppgifterna inom branschen blir mångsidigare

Ekonomiförvaltningsbranschen håller på att polariseras. Stora riksomfattande kedjor av bokföringsbyråer utvidgar aktivt sin verksamhet genom att i huvudsak köpa upp små och medelstora bokföringsbyråer. De förvärvar dessutom sakkunnigföretag som stöder ekonomiförvaltning. Inom branschen finns även mycket små bokföringsbyråer vars förtjänst är personlig service och lokalkännedom.

Ekonomiförvaltning är en bransch med jämn tillväxt vars utsikter är goda och relativt stabila. Den består av fyra underbranscher: bokföring, redovisning, revision och skatterådgivning. Branschföretagens omsättning översteg en och en halv miljarder euro år 2017 och det finns över 5 100 verksamhetsställen. Antalet anställda uppgick till över 16 300. Företagen är starkt koncentrerade i Nyland och särskilt i Helsingfors.

Läs mera:


Regional information