Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Producenterna av de offentliga företagstjänsterna utvecklade ett gemensamt system för hantering av kundrelationer

Utrikesministeriet (UM), arbets- och näringsministeriet (ANM), Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera, TE-byråerna och Säkerhets- och kemikalieverket har utvecklat ett gemensamt digitalt system för hanteringen av kundrelationer. Samtliga organisationer som utnyttjar systemet betjänar och stöder finländska företag.

Systemet för hantering av kundrelationer har utvecklats under två års tid och har genomförts av Digia. Organisationerna har även samarbetat tidigare men nu har alla de centrala aktörerna samtidig tillgång till de väsentliga uppgifterna om företagskunderna.

De offentliga tjänsteleverantörerna hjälper allt som allt tiotusentals finländska företag. Tack vare den enhetliga verksamhetsmodellen fördjupas i synnerhet samarbetet kring exporten avsevärt inom Team Finland. Med hjälp av det elektroniska verktyget kan tjänsteleverantörerna agera proaktivt och välja ut sådana företag ur systemet som riktar in sig på den internationella marknaden.

Tack vare det enhetliga systemet är servicestigen klarare och effektivare. Både företagens behov och den situation de befinner sig i varierar och därför är det viktigast att kunden i rätt skede styrs till rätt aktör. Utöver finansiering kan stödtjänsterna bestå av rådgivning och sparring eller så kan kunden hänvisas till en privat expert

Läs mera:

 


Regional information