Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Haja-asutusalueiden jätevedet kuntoon! (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jätevesineuvonnan viimeinen kesä

Ympäristöministeriön rahoittama jätevesineuvonta päättyy lokakuun lopussa ja jatkossa neuvonta jää kuntien omalle vastuulle.

ELY-keskus on myöntänyt viimeiset avustukset Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toteuttaville neuvontahankkeille. Neuvontaa toteuttavat kesän ja alkusyksyn ajan tutut toimijat:

  • Valonia yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa: www.valonia.fi/hakku
  • Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry: Jänes

Muistakaa hyödyntää hankkeiden palveluja! Molemmat hankkeet tarjoavat sekä kiinteistökohtaista neuvontaa että yleisneuvontaa. Hankkeita voi pyytää järjestämään kuntaan esimerkiksi jätevesi-illan, osallistumaan kesätapahtumiin tai tarjota puhumaan vaikka vesiensuojeluyhdistyksien kokouksiin. Kuntalaisia voi myös ohjata tilaamaan kiinteistökohtaisen neuvontakäynnin tai saamaan puhelinneuvontaa.

Marraskuun alusta lähtien jätevesineuvonnan järjestäminen on kuntien omalla vastuulla. Kunnat voivat tämän jälkeen omalla rahoituksella tilata esimerkiksi neuvontahankkeita toteuttavilta tahoilta neuvonta- ym. palveluita.

Lokakuun jälkeen Valonia jatkaa yleisneuvonnan toteuttamista vuoden 2020 loppuun niille kunnille, jotka ovat sitoutuneet vesiensuojeluyhteistyöhön ja maksavat siitä erillisen korvauksen Valonialle. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa jatkossakin neuvontaa vesiensuojeluun ja jätevesiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot www.lsvsy.fi/ry

Jätevesiasioiden valvonta kunnissa

Ympäristönsuojelulain ja myös sen sisältämien haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevien säädösten noudattamisen valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojelunviranomaisille.

Ympäristönsuojelulain mukaan rannalla sekä pohjavesialueilla tulee jätevesijärjestelmät olla kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muutoin jätevesijärjestelmät tulee laittaa kuntoon peruskorjauksen yhteydessä.

On myös hyvä muistaa, että kunnan viranomainen voi hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueella luvan poiketa puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Osa kunnista on laatinut lomakkeita, joilla kyseisen hakemuksen voi tehdä.

Kunnassa on myös hyvä varmistaa, että ympäristönsuojelumääräykset ovat jätevesiin liittyvien pykälien osalta ajan tasalla. Osalla kunnista ympäristönsuojelumääräyksissä viitataan vanhoihin kumottuihin lakipykäliin ja tällöin määräykset eivät ole enää näiden osalta voimassa.

Apuja ongelmatilanteisiin ja vaikeisiin kysymyksiin saa ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi sekä lokakuun loppuun saakka myös neuvontahankkeiden asiantuntijoilta.

Pohjavesialueaineisto

Pohjavesialueiden tarkistuskierros on kesken ja niiden kuntien osalta, joissa tarkastusta ei ole vielä tehty, saattaa alueisiin tulla vielä muutoksia. Tarkistustyö valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Mikäli pohjavesialue kuuluu vain E-luokkaan, ei jätevesijärjestelmän parannukselle asetettu määräaika koske kyseisellä alueella sijaitsevia kiinteistöjä vaan järjestelmä tulee kunnostaa muun perusparannuksen yhteydessä.

Kartta: Pohjavesialueet Lounais-Suomessa

Ranta-aluerajaus

Suomen ympäristökeskus on tuottanut kartta-aineiston viitteellisestä 100 m ranta-aluevyöhykkeestä. Aineisto on saatavina karttapalveluna sekä rajapintana ja ladattavana aineistona. Paikkatietoaineiston käyttö rakennuksen etäisyyden määrittämiseen rannasta antaa suuntaa-antavan tuloksen ja siihen liittyy merkittävää paikallista epävarmuutta. Epäselvissä tapauksissa rajauksen määrittää kunnan viranomainen. Apua voi pyytää myös ELY-keskuksen vesilainvalvojilta.

Kartta-aineisto: Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet

Huom! 100 m etäisyys määritetään rantaviivasta lähimmän talousjätevesiä muodostavan rakennuksen seinään.

Jätevesiviikko

Jätevesiviikkoa vietetään 6.-12.5.2019. Tämän vuoden jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Samalla kiinteistönomistajia kannustetaan ryhtymään toimiin. Suurin kiire on kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueilla.

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/jatevesiviikko

Valonian tapahtumat: www.valonia.fi/vesi/osallistu

Koulutusta tulossa

Syksyllä järjestetään kuntien viranomaisille hajajätevesikoulutusta yhteistyössä ELY-keskuksen ja jätevesineuvontahankkeiden kanssa. Päivän aikana käydään läpi neuvonnan tuloksia, kokemuksia valvonnan toteutuksesta kunnissa, neuvontajärjestöiltä saatavia palveluita neuvonnan ja valvonnan toteutukseen, mitä toimia jatkossa tulee toteuttaa sekä paljon vertaistukea.


Lisätietoa

Vesitalousasiantuntija Minna Nummelin, puh. 0295 022 917
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information