Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Miljöbranschens statsunderstöd för året 2020 lediga att sökas (Egentliga Finland, Satakunta)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. Ansökningstiden börjar den 21 oktober 2019. Ansökan ska lämnas in senast den 2 december 2019, i första hand elektroniskt: Regionförvaltningens e-tjänst

 • för vård av byggnadsarvet
  - kontaktperson Mia Puotunen, 0295 022 912
 • för miljövård i skärgården
  - kontaktperson Nina Myllykoski, 0295 022 768
  - byggnadsarvet i skärgården: kontaktperson Mia Puotunen, 0295 022 912
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
  - kontaktperson Sanna-Liisa Suojasto, 0295 022 946
 • för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder
  - kontaktpersoner fiskeriekonomi Leena Rannikko, 0295 022 649, 
     Mika Sivil, 0295 023 045 och Mikko Koivurinta, 0295 021 080
  - kontaktperson vattenvård och havsvård Ari Sallmén, 0295 022 937
  - kontaktperson vattendragsåtgärder och översvämningsskydd
    Juha-Pekka Triipponen, 0295 022 953

Därtill somliga understöd beviljas av miljöministeriet och NTM-centralen i Mellersta Finland.

Ytterligare information:


Regional information