Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar?

Än idag stöter vi ofta på det faktum att folk vet rätt så lite om de parter som ansvarar för batteriinsamlings- och återvinningssystemen och för att anordna batteriavfallshanteringen. Det är i sig förståeligt, eftersom insamlingen och återvinningen av batterier har anordnats väl i Finland ur konsumenternas, företagens och industrins synvinkel.

Fordons- och industriblybatterier tas emot avgiftsfritt vid över 1 000 insamlingspunkter, som t.ex. batteriaffärer, avfallsstationer, demonteringshallar och skrothandlare. Dessutom hämtar många avfallsföretag på den privata sidan förbrukade batterier direkt från företagen och lämnar in dem för återvinning. Även om en betydande del av framför allt blybatterier skickas utomlands för återvinning från Finland med avfallsförflyttningstillstånd från Finlands miljöcentral finns det unika kunskaper om batteriåtervinning även i Finland. Finland har för närvarande tre batteriåtervinningsanläggningar: AkkuSer Oy, Suomen Akkukeräys Oy samt Fortum Waste Solutions.

Ett riksomfattande nätverk samlar in batterier från elbilar

Många har säkert stött på röda batterilådor i papp på sin shoppingresa eller sett röda plasttunnor vid sina besök på avfallsstationen. Insamlingsnätverket för små konsumentbatterier och -ackumulatorer består av alla butiker som säljer dem. Insamlingssystemen för bly- och småbatterier har alltså funnits länge och fungerat väl, men hur är det med olika elbilar och andra fordon?

För elbilsbatterier etablerades nyligen ett riksomfattande insamlingsnätverk, som baseras på mottagningspunkter för skrotbilar och märkesservicepunkter. Elsparkbrädorna och elcyklarna som susar förbi på gatorna har i egenskap av nykomlingar däremot saknat ett riksomfattande insamlingsnätverk anordnat av producentsammanslutningar, men förhoppningsvis sker det snart en förändring även där. Många elcykelimportörer har tagit emot förbrukade batterier, så de har inte saknat avfallshantering helt.

Vem är ansvarig, vem betalar?

Systemen fungerar alltså väl, men vet man vem som ansvarar för att de fungerar och vem som bekostar insamlingen och återvinningen? I Finland fördelas ansvaret för avfallshantering på flera parter, varav kommunen är den kanske mest kända för de som bor i hushåll. Dessutom ansvarar antingen produktimportörerna för hanteringen av olika avfall eller den privata avfallshanteringssektorn för bl.a. många företagsavfall.

Eftersom alla ackumulatorer och batterier omfattas av producentansvaret ansvarar de företag som importerar ackumulatorer och batterier som de är eller inuti anordningar eller fordon för att anordna och bekosta avfallshanteringen av dem.

För ett enskilt företag är det i många fall helt omöjligt att anordna avfallshantering av batterier som det släpper ut på marknaden, eftersom det är otroligt dyrt bara att bygga upp ett riksomfattande insamlingsnätverk. Där kommer importörernas producentsammanslutningar till hjälp. De samlar importörerna och anordnar all ovan beskrivna batteriinsamling och övriga avfallshantering, men uppmärksammas ofta inte alls av oss.

Läs mer om producentansvaret på www.ymparisto.fi/sv-FI/Konsumtion_och_produktion/Avfall_och_avfallshantering/Producentansvar

Bilden på en papperskorg berättar om separat insamling

Producentansvaret innefattar även en märkning för separat insamling, en bild på en papperskorg. Denna överkorsade hjulförsedda papperskorg talar om för batteri- och ackumulatoranvändaren att produkten i slutet av sin livscykel är avfall som inte ska läggas i blandavfallet för att förbrännas.

Batterierna och ackumulatorerna kan vid behov också ha ett Pb-, Cd eller Hg-märke. Det kemiska tecknet för bly, kadmium eller kvicksilver talar om att batteriet eller ackumulatorn innehåller tungmetaller, eftersom blybatterier, batterier med kvicksilver eller nickel-kadmiumbatterier är farligt avfall som ska hanteras därefter.

Från gruva till återvinning – transportfarorna uppmärksammas i alla skeden

Ett säkert agerande under batteriernas logistiska livscykel från början till slut i alla transportskeden regleras av kraven i lagstiftningen för transport av farliga ämnen (TFÄ). Redan batteriråvarornas första resa från gruvan till batteriindustrin räknas som TFÄ-transport. Detsamma gäller för många andra kemikalier som används inom industrin.

De färdiga litiumbatterierna klassas alltid som farliga under transport, och en del batterier får inte ens transporteras i lufttrafik. Transportbestämmelserna för batterier beror på batteriteknologi, batterikapacitet och om de transporteras som en del av en anordning, med en anordning eller separat som batterier eller separata celler.

Syftet med de internationellt enhetliga TFÄ-bestämmelserna är att minimera riskerna med det farliga ämnet och även vid en farlig situation känna till lastens eventuellt farliga egenskaper och vid ett olycksfall kunna avvärja större skador.

Litiumbatteriernas reaktivitet, brandbeteende och svåra släckbarhet är anledningar till varför batterierna måste förpackas, märkas och anmälas enligt bestämmelserna vid transport. Ett batteri som i slutet av sin livscykel av någon anledning är oskadat, slitet eller helt skadat tas ur bruk och lämnas in för återvinning och ska vid transport med andra batterier vara förpackat och märkt enligt TFÄ-bestämmelserna. Vid batteritillverkarnas produktutveckling och i importörernas planer är det mycket viktigt att också beakta slutet på batteriets livscykel och säker återvinningsbarhet.

överinspektör Tiia Salamäki, Tukes, förnamn.efternamn@tukes.fi, tfn 029 5052 632 

överinspektör Simo Lehmusmies, förnamn.efternamn@tukes.fi, tfn 029 5052 055 

överinspektör Johanna Alakerttula, NTM-centralen i Birkaland, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0503967621

Första delen i blogginläggsserien: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete


Regional information