Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. I denna ansökningsomgång efterlyser man projekt för att finansieras 2017. Ansökan pågår fram till den 5 januari 2017.

Idésökningen gäller följande tre temaområden:

  • Nya upphandlingslagens möjligheter
  • Nya möjligheter genom digitaliserade tjänster
  • Utveckling av jordbruksproduktionen

Idésökningen gäller bara projektstöd. Företagens eller företagsgruppernas idéer eller utvecklingsfrågor är inte med, inte heller de idéer eller utvecklingsfrågor som rör landsbygdens innovationsgrupper (EIP) eftersom för val av innovationsgrupper ordnas en separat ansökan.

I idésökningsfasen behöver det inte finnas något färdigt projekt, utan utifrån de idéer som går vidare bearbetas en egentlig projektplan och ansökan (2 fasen). Det viktigaste är att sökanden på ett konkret sätt beskriver projektets syfte.

Läs mera:


Regional information