Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Tulevaisuuteen ohjaaminen ei edellytä webbipuutarhurin osaamistaitojen tunnistamista (Keski-Suomi)

Ohjaustyön ennakointia – "Luomuohjaaja kohtaa tulevaisuuden" seminaarissa 7.10.2016 paneuduttiin ohjaustyön ennakointiin ja pohdittiin "luomuohjaajan" roolia ja oikeaa asemointia haasteiden ja mahdollisuuksien ristipaineessa.

Kun työelämä ja toimintakenttä muuttuvat, mikä on kestävä pohja, jolle ohjaustyö voi perustua oppilaitoksissa, TE-hallinnossa, nuorisotoimessa, sosiaalitoimessa? Millä osaamisella osataan ohjata tulevaisuuteen, josta ei tiedetä? 

"Digiaikanakin" lähtökohtana on ihmisen kohtaaminen. Työ lähtee ohjausta hakevan ihmisen tilanteesta. Ohjaaja ei ole kaikkitietävä, vaan nöyränä kulloisenkin kysymyksen edessä. Ohjaajan ei tarvitse tietää, mitkä ovat tulevaisuuden osaamiskysymykset tai työelämän osaamisvaatimukset. Tässä ja nyt ohjaajan tehtävänä on auttaa ja tukea asiakastaan oppimaan ratkaisutaitoja. Miten ratkaisen eteen nousevan kysymyksen koulutusvalinnassa tai työhön sijoittumisessa? Tällä "varustuksella" voidaan "leppoisasti kellua" tulevaisuuden esiin nostamien valintojen ja haasteiden aallokossa.

Mitä aineksia ratkaisun tekemiseen tarvitaan? Ihmisen tulisi oppia tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan riippumatta siitä, onko se kehittynyt koulussa, työssä vai harrastuksissa. Jokainen voi olla "se hyvä tyyppi" omassa työssään, jos niin haluaa. Seuraava koulutusvalinta tai työnhaku ei ole päätepiste, vaan keino päästä toivottuun päämäärään. Omaa tulevaisuutta tulisi ajatella pidemmälle, tarkastella kokonaisuuksia ja ymmärtää laaja vaihtoehtojen kirjo.

Tulevaisuus tuo ohjaukseen erilaisia välineitä, muotoja ja erilaisia toimijoita, mutta ohjauksen yhteinen tavoite säilyy nyt ja tulevaisuudessa: Ohjauksen tehtävänä on tukea asiakasta tunnistamaan oman kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa ja tekemään tarkoituksenmukaisia koulutukseen ja työuraan liittyviä päätöksiä.

(Kuva Seija Sundqvist)
Kuvassa Tiina Silander, Raimo Vuorinen ja Ari-Pekka Leminen pohtimassa ohjauksen ydintä.

Noin 180 ohjauksen ammattilaista ja kehittäjää osallistui ohjaustyön tulevaisuutta koskevaan seminaariin Jyväskylässä.
Mukana oli 90 osallistujaa paikanpäällä ja saman verran länsisuomalaisia osallistuja verkon kautta.

Seminaari oli Keski-Suomen ELY- keskuksen panos yhteiseen koulutustarjontaan, jonka järjestäjinä ovat Keski-suomen ELY keskuksen lisäksi, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI sekä Pirkanmaan ja  Pohjanmaan ELY-keskukset. 

Seminaarin materiaalit löytyvät täältä

Seminaarin tallenteet:

Ohjaustyön ennakointia – "Luomuohjaaja" kohtaa tulevaisuuden, osa 1
Alusta lounastaukoon asti

Ohjaustyön ennakointia – "Luomuohjaaja" kohtaa tulevaisuuden, osa 2
Johanna Ollila

Ohjaustyön ennakointia – "Luomuohjaaja" kohtaa tulevaisuuden, osa 3
Marko Kilpeläinen ja lopetus

 

 


Regional information