Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Få observeringar av rikliga algblomningar

Ytblomningar av blågrönalger har ökat i insjöarna sedan förra veckan, men rikliga blomningar har observerats endast vid fem observationsplatser. Under de kommande veckorna kan blågrönalger bli rikligare i insjöarna på grund av mer näringsämnen från avrinningsområden tack vare regnen. På kusten har en del observationer gjorts av blågrönalger, men på det öppna havet har det blåsiga vädret förhindrat ytanhopningar.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information