Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Peltotukien valvonnat alkavat maatiloilla

ELY-keskukset aloittavat maatiloilla tehtävät peltovalvonnat viljelijöiden päätukihaun päättymisen jälkeen. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskusten tavoitteena on saada kaikki tilavalvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.

Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus tuenhakijan perusoppaassa.

Peltovalvonnoissa on tänä vuonna noin 3 000 tilaa. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella. Eläintukien valvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa, sillä eläinvalvontoja on tehtävä ympäri vuoden. Sekä eläin- että peltotukia hakeneista tiloista on valvottava vuosittain vähintään 5 %.

Lue lisää:


Regional information