Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Satakunnan maahanmuuton ja kotoutumisen alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran (Satakunta)

ELY-keskuksen tehtävänä on laatia kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntaan osoittamisen alueellinen strategia. Satakunnan ELY-keskus on pyytänyt kuntia, Satakunnassa sijaitsevia vastaanottokeskuksia, TE-toimistoa ja Satakuntaliittoa nimeämään edustajansa maahanmuuton ja kotoutumisen alueelliseen yhteistyöryhmään.  Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 13.6.2016. Ryhmän tehtävänä on varmistaa sujuva yhteistyö pakolaisten kuntaan siirtymisessä ja kotoutumisen alkuvaiheessa.  Edellä mainittua alueellista strategiaa valmistellaan yhteistyöryhmässä ja se on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden syksyllä.

Työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaan oleskeluvan saaneet pyritään ohjaamaan pääsääntöisesti sen ELY-keskuksen alueelle, jossa vastaanottokeskukset sijaitsevat. Tavoitteena on, että pakolaiset asettuvat eri puolille maata, sillä etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa asuntotilanne on vaikea ja palveluihin pääseminen haasteellista.

Satakunnan ELY-keskus on käynyt alueensa kaikkien kuntien kanssa neuvottelut ELY-keskuksen ja kunnan välisen sopimuksen solmimisesta koskien oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikkoja. Satakunnan kunnat ovat suhtautuneet pakolaisten vastaanottoon hyvin rakentavasti. ELY-keskuksella on toukokuun loppuun mennessä sopimus kuntapaikoista kolmentoista kunnan kanssa. Muutamassa kunnassa asian käsittelyprosessi on vielä menossa kunnan päättävissä elimissä. Tähän asti solmituissa sopimuksissa kunnat ovat sitoutuneet kuluvalle vuodelle vähintään 208 ja enintään 239 kuntapaikkaan. Satakunnan ELY-keskus uskoo, että työ- ja elinkeinoministeriön Satakunnalle asettama tavoite: 251 kuntapaikkaa, on saavutettavissa.

Odotettavissa on, että myönteisiä oleskelulupapäätöksiä saadaan jatkossa kiihtyvällä vauhdilla. Pakolaisten kuntiin sijoittaminen on Satakunnassa alkanut. Satakunnan ELY-keskuksessa on käsitelty tähän mennessä 44 kuntasijoitushakemusta. Tähän mennessä kuntasijoituksia on tehty pääasiassa Poriin ja Raumalle.

Lisätietoja:

  • Asiantuntija Kaisa Kokko, p. 0295 022 153
  • Suunnittelija Jouni Vataja, p. 0295 022 085

 


Regional information