Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Understöd ger ytterligare kraft åt 14 projekt inom miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar i år miljöministeriets prövningsbaserade statsunderstöd för 14 projekt som främjar miljöfostran och miljöupplysning i olika delar av Finland. I understöd beviljas totalt 216 000 euro. I år riktades understödet speciellt till projekt som förverkligar målen i den nationella kulturmiljöstrategin eller i Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden eller som hjälper lärare och småbarnspedagoger i deras dagliga arbete.

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde. De kan ansökas årligen på hösten. Besluten om hur understöd riktas fattas av NTM-centralen i Mellersta Finland, som i alla NTM-centralers verksamhetsområden tar hand om nationella utvecklings-, samordnings- och sakkunniguppgifter som främjar miljöfostran.

Läs mera:


Regional information