Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Samarbetet mellan offentlig och privat arbetsförmedling bör utökas

Det lönar sig att utöka samarbetet mellan arbets- och näringsbyråerna och den privata arbetsförmedlingsservicen, eftersom det ökar de arbetssökandes möjligheter att hitta jobb. Dessa uppgifter framgår av en undersökning och en utvärdering som behandlar samarbetet mellan den offentliga och privata arbetsförmedlingen och som publicerades av arbets- och näringsministeriet den 23 mars 2016. 

Enligt undersökningen kompletterar den privata arbetsförmedlingen de offentliga arbets- och näringstjänsterna. Den privata arbetsförmedlingens styrka är personlig kundservice ur både arbetsgivarnas och de arbetssökandes synvinkel. Erfarenheterna från pilotförsöken visar att t.ex. när det gäller yngre åldersklasser samt chefer och specialsakkunniga fungerar de privata tjänsteproducenternas tjänster effektivare än den offentliga arbetsförmedlingen. De privata tjänsterna borde stödja den offentliga arbetsförmedlingen i synnerhet i början av arbetslösheten, t.ex. i bedömningen av servicebehovet eller kartläggningen av kompetensen.

Samarbetet med den privata arbetsförmedlingen och företagen intensifieras för närvarande genom 13 pilotprojekt inom arbetsförmedling som arbets- och näringsbyråerna har inlett. Med hjälp av pilotprojekten söker man nya metoder för att få arbetssökande att få jobb, förkorta arbetslösheten och främja företagsamhet. Projekten är en del av regeringens spetsprojekt för att reformera arbetskraftsförvaltningen.

Läs mera:


Regional information